Srpski ribar

Autor vukpanonski76 | 14 Jul, 2018

Srpski jezik je verovatno jedini u Evropi koji za reč ribar poseduje sinonimnost i za ime reke na svojoj teritoriji, a to je reka Ibar.

Navešću primere u tri evropska jezika: 

 

Francuski 

ribar - pêcheur

reka - rivière

riba - poisson 

 

Italijanski 

ribar - pescatore 

reka - fiume 

riba - pesce 

 

 Nemački  

 ribar - fischer 

reka - (der) fluss 

riba - (der) fisch

 

Koje je zaključke moguće izvesti iz datih primera? Trudiću se da budem konkretan i da ne idem previše u širinu. Jer mogućnosti za poređenja i razmatranje samo u ovom slučaju ima za čitav jedan esej. 

Kao prvo, vidimo da ni u jednom od tri jezika nema potpuno sinonimnosti među rečima ribar, reka i riba. Iako su one bez sumnje povezane, takvu svezu imamo jedino u srpskom jeziku. Gde je u tri reči došlo praktično samo do šetanja jednog slova. 

Dakle, jedino srpski jezik uzima u obzir i ukazuje na neraskidivu sponu između reke, ribara i ribe. Ibar, ribar, riba... 

U francuskom primeru zapao mi je za oko prefiks pec kod reči ribar. Asocijacija na srpsko pecaroš.?

Kod reči riba, ponovo uočavam moguću vezu sa ikavskim narečjem, prefiks pois me asocira na reč poisti, to jest pojesti.  Na žalost srpski lingvisti su odbacili ikavicu kao deo standardnog srpskog jezika, a ja je baš smatram za stari arhaični (staro)srpski. Dugi niz godina nazivana je i ilirskim jezikom u AU monarhiji. 

Takođe, francusko (pa i englesko) rivière (river) ima upravo taj ilirski prefiks ri, a ne kasniji ekavski re... Rika Cetina, reka Cetina.  

Da li je zato englesko sleep (slip) čovek koji spava, to jest čovik koji je slip? Kada spavate, slepi ste na oči. Dakle, slip... 

Treba uzimati u obzir i kako se šta izgovara na stranim jezicima, ne samo kako se šta piše. Kada tako pristupimo jezicima, uočićemo i da Englezi takođe odobravaju nešto sa da.

Yes he does / Jes hi daz...  

Dakle da zaključim, u francuskom jeziku nema te sinonimnosti u datoj trojci imenica. Šta je sa italijanskim jezikom? 

Reč pescatore takođe u sebi krije donekle permutovani prefiks pec, u ovom slučaju sa umetnutim slovom. Pescatore ili pecatore, vrlo slično. Govornika srpskog jezika već upućuje o čemu bi moglo da se radi. A to je i u pitanju...  

I italijanski takođe nema pomenuti kontinuitet, kao ni francuski. Reka se kaže fiume. Ni približno sa pesctore

Šta je sa nemačkim? Ista boljka kao u prethodna dva primera. Istini za volju, sve tri reči počinju istim slovom (f) ali to se ne može tumačiti kao prefiks koji bi bio indikator da su Germani videli sinonimnost u datim imenicama. Drugim rečima, bilo je pozajmljivanja reči i veština...

Zanimljiva mi je reč za reku, der Fluss. Asocira me na srpski izraz za skok u vodu, pljus!  

Posle svega navedenog, stičem utisak da je evropski čovek počeo da peca upravo na reci Ibar? A tu je istinu (moguće) srpski jezik na neki način balzamovao u svom rečniku, za sva vremena. 

Ovo bi naravno valjalo podrobnije ispitati, meni je lingvistika samo zanimacija i strast a ne profesija.   

1 2 3 ... 68 69 70  Sledeći»