Rob(a)

Autor vukpanonski76 | 10 Jun, 2018

    Robovi su postojali od kako je sveta i veka, ponekad sa blagoslovom gospodnjim, a ponekad bez. Zavisi ko je i zašto bio rob, izgovora je bezbroj. A neki su poprilično bizarni. Obrni okreni, ljudi su prodavali jedni druge i na tom unosnom poslu nastale su mnoge imućne države koje danas kreiraju svetsku politiku i promovišu demokratske vrednosti. Dakle, šampioni demokratije nastali su na radu za dž i bednim uslovima za život. U srpskom jeziku očevidna je ta sinonimnost kroz reči "rob" i "roba". Jer rob i jeste roba, dođeš na pijac, poredaš svoje robove i prodaješ... proanalizirajmo za trenutak englesku reč "robbery", što znači pljačka, otimačina. Šta nam ukazuje da je ova reč srpskog porekla? Položaj objekta u toku pljačke. On je u podređenom položaju u odnosu na počinioca (ne)dela. Njemu se oduzimaju materijalna dobra a privremeno i sva prava, on je dakle porobljen. On je rob.  

    Muzička podloga: Louis Armstrong - Go Down Moses 

    https://www.youtube.com/watch?v=vf6jBP4YXwo