Dabar

Autor vukpanonski76 | 12 Maj, 2018

    Nedavno je bio kviz na nekoj od domaćih televizija, reč koja se tražila bila je "dabar". U trenutku sam shvatio da prefiks "bar" imaju građevine od drveta. Barikada, barka... Šta radi dabar? Pa gradi barikade na reci. Možda ne građevine kao što su Bar, Bari, Bar(selo)na, Barajevo... ali da bar svi tako vredno rade, kao naš dabar. Englezi ga zovu Beaver (biver), što bi rekao naš narod (b)iver ne pada daleko od klade... Opet srpskim jezikom uočavamo da je i (b)iver nešto od drveta, obarajući debla za svoje barikade na reci dabar po šumi ostavi i dosta (b)iverja za sobom...